Ord och bildterapeutiska metoder är mina redskap. Inslag av avslappnings- och andningsövningar, mindfullnessövningar, symboldrama och så kallad aktiv imagination kan förekomma liksom musik och rörelse.

 

Man kan säga att vi rör oss på spektrat samtalsstöd  –  terapi  –  coaching  –  rådgivning -  personlig utveckling - skapande. Du avgör.

 

Du som kommer kan vara ung, vuxen eller gammal.

Du kan komma ensam, tillsammans med partner eller familj.

 

Anledningen till att Du kommer kan vara att Du inte mår bra i dig själv i livet, eller det kan gälla relationsproblem, eller Du önskar en personlig utveckling, få hjälp med att komma i kontakt med din kreativitet.

 

Du kanske behandlas medicinskt för en svår sjukdom och vill komplettera med ”något för själen”. Du kanske känner dig stressad och splittrad och vill ”finna dig själv”, komma i balans.

 

Du kan boka en enstaka tid eller det kan bli fråga om en serie sessioner.

  

Bildterapi i grupp

En vanlig modell är 8 tillfällen à 2 timmar.  Vi träffas i lokal som jag har tillgång till eller jag kan komma till lokal som beställaren har, t ex på behandlingshem eller vårdinrättning. Här kan bildskaparen, om han /hon så vill, få veta vad som väcks av känslor hos de andra deltagarna när de ser och ”tar in” bilden. Gruppen inspirerar och berikar.

 

MINA TJÄNSTER

Workshop på arbetsplats

Halvdag eller heldag. Övningar och lek med skapande. Det kan vara ett sätt att lära känna varandra under lekfulla former när arbetsgruppen är ny. Eller det kan vara en etablerad arbetsgrupp som vill komma vidare i sin utveckling.

 

 

Senast uppdaterad den 2017-01-26 Designed by attila talpai Tillbaka till toppen.