Bildterapi är en behandlingsform där bildskapande används för uttryck och kommunikation. Bildterapi innebär en unik kombination av fälten konst – psykologi – terapi. Människor ges möjlighet att undersöka personliga problem och möjligheter genom icke-verbala uttryckssätt.  Grunden är en övertygelse om att bildskapande i en terapeutisk relation främjar hälsa genom att utveckla och integrera kognitiva, emotionella och sensomotoriska processer. Lärande främjas genom att både höger och vänster hjärnhalva aktiveras. Klienten skapar sina bilder för att söka kunskap om sig själv, och ingen konstnärlig talang eller erfarenhet behövs. Det finns inget rätt eller fel, inget fult eller fint. Det handlar om att finna sina egna unika uttryck. Konstnärliga uttrycksformer som teckning, målning och tredimensionellt formande kombineras med reflekterande och bearbetande samtal. Hanterandet av material och redskap ger sensoriska upplevelser och väcker kroppens minnen. Bildterapeuten tillhandahåller material, plats och ram för arbetet och stödjer klientens skapande uttryck. Bearbetning sker dels i själva skapandet och dels i samtalet om bilden.

 

Bildterapeuter arbetar med människor i alla åldrar inom  t ex somatisk och psykiatrisk vård, psykoterapi, själavård, specialpedagogik, rehabilitering, smärt- och traumaterapi. Bildterapi kan hjälpa den som inte behärskar det verbala språket eller saknar ord för känslor, och även den som så att säga pratar för mycket eller intellektualiserar. Att måla bilder underlättar verbalisering och utvecklar förmågan att symbolisera. Det kan minska smärta, ångest och stress. Det kan öka självkännedomen och stärka självkänslan.

 

Det förekommer att människor via bildterapi upplever att de kommer i kontakt med djupare omedvetna skikt, med sitt inre själv och därmed med en större helhet, en universell energi. Det kan ge andliga upplevelser, en upplevelse av att komma i förbindelse med allt som hör varat till; mänskligheten, djuren, naturen, kosmos.

 

Bildterapi är ingenting nytt. Det är en gammal vetskap att bild, bildskapande och kreativa processer är bra för själslig kommunikation och för helande, läkande.

 

Bildterapi räknas till gruppen skapande och kroppsbaserade komplementära terapier.

Du kan läsa mer om bildterapi på hemsidan som Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter har www. bildterapi.se. Där rapporteras om forskning som finns. Vill Du veta mer om Bidlterapiinstituet Niarte så gå till deras  hemsida www.niarte.nu.

 

OM BILDTERAPI

Senast uppdaterad den 2017-01-26 Designed by attila talpai Tillbaka till toppen.