Min grundprofession är socionom med mer än 40 års yrkeserfarenhet. Jag har erfarenhet från socialtjänst, barn- ungdom- och vuxenpsykiatri, institutionsvård, familjerådgivning, lokalt samhällsarbete, funktionshinder, habilitering och primärvård. (periodvis i chefsroll).   Jag uppfattar mig själv som en yrkesutövare med bred kompetens, och jag tänker mig att man kan vända sig till mig om det mesta som hör till det mänskliga. 

Innan jag började utbilda mig till socionom så drömde jag om att i stället bli formgivare, keramiker, någonting konstnärligt. Jag insåg dock att talangen nog inte var tillräckligt stor för att jag skulle kunna försörja mig inom ett konstnärligt yrke. Men intresset för bild och skapande har funnits kvar genom åren, och på lite äldre dar beslöt jag mig för att söka förena de här två sidorna; intresset för människor och erfarenheten från ”människovård” med intresset för konst och kreativitet.Det uppnådde jag genom att utbilda mig till bildterapeut. 

Genom åren har jag förstås gått en mängd kurser och utbildningar. Det går inte, och finns ingen anledning, att lista allt utan här väljer jag att bara ange de utbildningar som har mest dignitet och relevans;


Socionomexamen, Örebro universitet

D-kurs i socialt arbete, Örebro universitet

Aktiv hälsoutveckling, Örebro universitet

Grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 med inrikning bildterapi, Bildterapiinstitutet Niarte

Kbt, Cureum                                                                                Livsfilosofi, Uppsala universitet


När det gäller teoretisk grund så har jag en integrativ teorisyn. Det innebär att jag anser att vi behöver såväl de psykodynamiska, de inlärningspsykologiska, de kognitiva, de biologiska teorierna, systemteori osv för att något så när förstå vad det innebär att vara människa. Det är helt enkelt olika aspekter och infallsvinklar på det mänskliga, och det finns därför ingen anledning att förkasta det ena eller andra. I varje enskilt fall väljer jag den teori och metod som jag tror passar bäst just där.

Jag är medlem i Sveriges Socionomers Riksförbund, www.akademikerforbundetssr.se och i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter,www.bildterapi.se

 

OM MIG

Senast uppdaterad den 2017-06-19Designed by attila talpai  Tillbaka till toppen.